Τι προσφέρουμε

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας έχοντας πολυετή εμπειρία προσφέρει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Αίτηση ΚΕΑ
 • Επίδομα Ενοικίου
 • Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος
 • Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ
 • Επίδομα Παιδιού Α21
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια
 • Δήλωση Στοιχείων Ε9
 • Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Δήλωση Πόθεν Έσχες
 • Πιστοποιητικά Ενφια
 • Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερώτητα
 • Ανάλωση Κεφαλαίου για Κάλυψη Τεκμηρίων
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου

Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα / Ατομικές Επιχειρήσεις

 • Έναρξη Επιχειρήσεων (Ατομική, ΙΚΕ , ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
 • Συμβουλευτική Καθοδήγηση για Μείωση Φόρων
 • Τήρηση Βιβλίων Απλογραφικών & Διπλογραφικών
 • Έκδοση Μισθοδοσίας
 • Διεκπεραίωση Διαδικασιών με (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ)
 • Ενημέρωση για Αλλαγές στην Φορολογική & Ασφαλιστική Νομοθεσία
 • Δαχείρηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ
Για οποιαδήποτε Απορία σας

Στείλτε μας ένα μήνυμα

Η ομάδα μας θα χαρεί να σας βοηθήσει για την επίλυση του προβλήματός σας